ZARZĄD REGIONU IPA GNIEZNO SŁUPCA

Zarząd

 

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Hernacki

tel. 608 807 557  : e-mail:  krzysztof_hernacki@wp.pl

Z-ca Sekretarza Zarządu

Marcin Czerniak

tel. 602 285 188                       

Sekretarz Zarządu

Mariusz Jeżewski

tel. 600 499 761 : e-mail:  marjez@onet.pl

Członek Zarządu

Jacek Grzybowski

tel. 609 574 245 : e-mail: jackgniezno@tlen.pl

KOMISJA  REWIZYJNA  REGIONU  IPA  GNIEZNO SŁUPCA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Szczepan Hombesz

tel. Nr …………………... : e-mail: ………………………………………….

Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Wojtkowiak

tel. Nr …………………... : e-mail: ………………………………………….

Skarbnik Zarządu

Krzysztof Nowak

tel. 886 996 997:e-mail: krissmexico@onet.eu , krzysztof_nowak@interia.com

Członek Zarządu

Zdzisław Spychalski

tel. 792 787 411: e-mail: dziniu@poczta.onet.pl