Zarząd

 

KOMUNIKATY - OGŁOSZENIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy Gnieźnieńskiego Regionu IPA.

Zarząd Regionu IPA dysponuje już legitymacjami członkowskimi na 2018 rok.

Składkę można wpłacać u Skarbnika - kol. K. Nowaka  - tel. 886 996 997

Zarząd Regionu IPA Gniezno organizuje 20 kwietniu 2018r. wycieczkę  na termy do Uniejowa  Szczegółowe informacje i zapisy:

· Sekretarz IPA - kol. Mariusz Jeżewski - tel. 600 499 761

· Skarbnik IPA   - kol. Krzysztof Nowak - tel. 886 996 997

Wyjazd autokaru o godz. 8.00 z parkingu przy Centrum Handlowym MAX